Điều gì đó - Lê Tâm

  Vào mỗi thứ ba và thứ năm, chúng tôi sẽ chiếu thêm một bài mới trong chương trình [asia REWIND], mời quý vị trở lại và đón xem.  Quý vị có thể yêu cầu bài hát mình muốn xem, xin hãy cho chúng tôi biết. 

  Check back every TUESDAY, THURSDAY & SATURDAY for more [asia REWIND] !
  Let us know which performances you want to see and you'll see them on [asia REWIND] soon!

  SHOP : http://asiaeshop.com/
  VIMEO : http://vimeo.com/asiaonline/vod_pages
  FACEBOOK : http://facebook.com/theasiachannel

  Bài đăng mới nhất